Sorry! JavaScript is disabled in your browser. To get the best user experience on our website you should enable it.

Cường Keng

1 month ago

ID: #821656

Listed In : Accreditation

Business Description

CEO Cường Keng là một trong những nhân vật nổi bật trong giới doanh nhân trẻ Việt Nam. Sinh năm 1990, anh là một trong những người trẻ tuổi nhất có vị trí quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và giải trí. Trước khi trở thành CEO của Vin777 Casino, Cường Keng đã có nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp của mình.
#ceovin777 #ceocuongkeng #authorvin777 #authorcuongken
Thông Tin Liên Hệ:
- Sinh Năm: 1990
- Quê quán: Hà Nội
- Nghề Nghiệp: Ceo Vin777
- Số Điện Thoại: 0886387721
- Email: [email protected]

No Review.

Please login / register to add your review.