Sorry! JavaScript is disabled in your browser. To get the best user experience on our website you should enable it.

FOR SWEDISH CITIZENS - VIETNAMESE Government of Canada Electronic Travel Authority - Canada ETA - Online Canada Visa - Snabbt och snabbt Vietnam elektroniskt visum online, officiellt Vietnam turist- och affärsvisum

3 months ago

ID: #776452

Listed In : Electricians

Business Description

Description:

Regeringen i Vietnam har introducerat den enklaste, snabbaste och enklaste metoden att ansöka om Vietnam Visa Online på denna webbplats. Du kan nu fylla i Vietnam Visa Online-ansökningsformuläret från lyxen av ditt hem utan att besöka Vietnams ambassad. Fyll i formuläret på några minuter, ladda upp ditt ansiktsfoto och passsida och betala online. Efter några dagar kommer du att få vietnamse eVisa via e-post. Du kan besöka flygplatsen eller hamnen direkt utan att gå till vietnamsiska ambassaden. Det krävs också en fysisk stämpel eller pappersstämpel på ditt pass. Denna elektroniska process även känd som eVisa eller elektroniskt visum för Vietnam är tillgänglig för 80 länder. Om du är från ett av dessa lyckliga länder kan du hoppa över kön för att ansöka på Online Portal for Vietnam Visa. Du kan ta bilden från din mobiltelefon och mejla oss om du inte kan ladda upp. Du kommer att behöva bära originalpass till flygplatsen så att immigrationstjänstemän på flygplatsen kan stämpla din passsida för inresa till Vietnam. Dessutom måste ditt pass vara giltigt i 180 dagar på dagen för din inresa till Vietnam. Följande länder är berättigade till Vietnam Online Visa aka eVisa Vietnam, Belgien, Nederländerna, Indien, Nauru, Portugal, Kroatien, Ryssland, Spanien, Salomonöarna, Qatar, Tyskland, Liechtenstein, Argentina, Polen, Grekland, Australien, Brunei, USA , Danmark, Rumänien, Brasilien, Malta, Bulgarien, Finland, Island, Azerbajdzjan, Filippinerna, Saint Lucia, Irland, Mexiko, Peru, Slovakien, Venezuela, Norge, Georgien, Mongoliet, Estland, Slovenien, Litauen, Colombia, Papua Nya Guinea, Serbien, Kazakstan, Uruguay, Förenade Arabemiraten, Sverige, Korea, Armenien, Fiji, Montenegro, Schweiz, Andorra, Kuba, Lettland, Kambodja, Monaco, Kanada, Nya Zeeland, Italien, Frankrike, Luxemburg, Marshallöarna, Vanuatu, Cypern, Makedonien, Ungern, Tjeckien, Japan, San Marino, Bosnien och Hercegovina, Moldavien, Vitryssland, Storbritannien, Panama, Österrike, Montserrat, Mikronesien, Chile. Government of Vietnam has introduced the simplest, quickest and easy method to apply for Vietnam Visa Online on this website. You can now fill out the Vietnam Visa Online Application Form from the luxury of your home without visiting Vietnam Embassy. Fill the form in couple of minutes, upload your face photograph and passport page and make payment online. After a few days you will receive vietnamse eVisa by email. You can visit the airport or seaport straight away without going to vietnamse Embassy. Also, there is on physical or paper stamp required on your passport. This electronic process also known as eVisa or Electronic Visa for Vietnam is available to 80 countries. If you are from one of these lucky countries, you can skip the queue to apply on Online Portal for Vietnam Visa. You can take the photo from your mobile phone and email us if you cannot upload. You will need to carry original passport to the airport so that the immigration officers at the airport can stamp your passport page for entry into Vietnam. Also, your passport must be valid for 180 days on the date of your entry into Vietnam. The following countries are eligible for Vietnam Online Visa aka eVisa Vietnam, Belgium, Netherlands, India, Nauru, Portugal, Croatia, Russia, Spain, Solomon Islands, Qatar, Germany, Liechtenstein, Argentina, Poland, Greece, Australia, Brunei, United States, Denmark, Romania, Brazil, Malta, Bulgaria, Finland, Iceland, Azerbaijan, Philippines, Saint Lucia, Ireland, Mexico, Peru, Slovakia, Venezuela, Norway, Georgia, Mongolia, Estonia, Slovenia, Lithuania, Colombia, Papua New Guinea, Serbia, Kazakhstan, Uruguay, United Arab Emirates, Sweden, Korea, Armenia, Fiji, Montenegro, Switzerland, Andorra, Cuba, Latvia, Cambodia, Monaco, Canada, New Zealand, Italy, France, Luxembourg, Marshall Islands, Vanuatu, Cyprus, Macedonia, Hungary, Czech Republic, Japan, San Marino, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Belarus, United Kingdom, Panama, Austria, Montserrat, Micronesia, Chile.

Keywords:
Skaffa vietnam turistvisum, vietnam affärsvisum, vietnam visum online, vietnam visumansökan, evisa vietnam, vietnam evisa, brådskande vietnam visum, prioriterat vietnam turistvisum, snabbspår vietnam visum, affärsvisum för vietnam, vietnam visum för koreanska medborgare, vietnam visum för finländska medborgare, vietnamvisum för brittiska medborgare, vietnamvisum för monacomedborgare, vietnamvisum för kanadamedborgare, vietnamvisum för venezuelanska medborgare, vietnamvisum för nya zeelandsmedborgare, vietnamvisum för naurumedborgare, vietnamvisum för montenegromedborgare, vietnamvisum för mongoliska medborgare, vietnamvisum för armeniska medborgare, vietnamvisum för mexikanska medborgare, vietnamvisum för portugaliska medborgare, vietnamvisum för kazakstanska medborgare, vietnamvisum för chilemedborgare, vietnamvisum för amerikanska medborgare, vietnamvisum för moldaviens medborgare, vietnamvisum för marshallöarnas medborgare, vietnamvisum för irländska medborgare, vietnamvisum för nederländska medborgare, vietnamvisum för medborgare i Förenade Arabemiraten, vietnamvisum för norska medborgare, vietnamvisum för bulgariska medborgare, vietnamvisum för kubanska medborgare, vietnamvisum för liechtensteinmedborgare, vietnamvisum för österrikiska medborgare, vietnamvisum för indiska medborgare, vietnamvisum för tjeckiska republikens medborgare, vietnamvisum för panamamedborgare. Get vietnam tourist visa, vietnam business visa, vietnam visa online, vietnam visa application, evisa vietnam, vietnam evisa, urgent vietnam visa, priority vietnam tourist visa, fast track vietnam visa, business visa for vietnam, vietnam visa for korea citizens, vietnam visa for finland citizens, vietnam visa for united kingdom citizens, vietnam visa for monaco citizens, vietnam visa for canada citizens, vietnam visa for venezuela citizens, vietnam visa for new zealand citizens, vietnam visa for nauru citizens, vietnam visa for montenegro citizens, vietnam visa for mongolia citizens, vietnam visa for armenia citizens, vietnam visa for mexico citizens, vietnam visa for portugal citizens, vietnam visa for kazakhstan citizens, vietnam visa for chile citizens, vietnam visa for united states citizens, vietnam visa for moldova citizens, vietnam visa for marshall islands citizens, vietnam visa for ireland citizens, vietnam visa for netherlands citizens, vietnam visa for united arab emirates citizens, vietnam visa for norway citizens, vietnam visa for bulgaria citizens, vietnam visa for cuba citizens, vietnam visa for liechtenstein citizens, vietnam visa for austria citizens, vietnam visa for india citizens, vietnam visa for czech republic citizens, vietnam visa for panama citizens.

Business Hours

Monday : 09:00 - 09:00

Tuesday : 09:00 - 09:00

Wednesday : 09:00 - 09:00

Thursday : 09:00 - 09:00

Friday : 09:00 - 09:00

Saturday : 09:00 - 09:00

Sunday : 09:00 - 09:00

No Review.

Please login / register to add your review.