Sorry! JavaScript is disabled in your browser. To get the best user experience on our website you should enable it.

Ngoại ngữ và du học IEEP

4 months ago

ID: #837162

Listed In : Architects

Business Description

"IEEP là trung tâm tư vấn, khảo thí uy tín, đào tạo chất lượng và dịch vụ tin cậy, chính xác nhất về tư vấn du học các nước nói tiếng Anh.
Địa chỉ: Đường Z 115, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Map: https://maps.app.goo.gl/fvzXupgEvkN4iqi48
Hotline: 083 900 879 | 0963 900 879
Email: [email protected]
Website: https://jobs.edu.vn/
#Duhoc, #Tienganh, #thuctapnghe, #IELTS, #PTE"

Business Hours

Monday - Closed

Tuesday - Closed

Wednesday - Closed

Thursday - Closed

Friday : 09:00 - 17:00

Saturday - Closed

Sunday - Closed

No Review.

Please login / register to add your review.