Sorry! JavaScript is disabled in your browser. To get the best user experience on our website you should enable it.

nguhanhtuongsinh

2 months ago

ID: #777801

Listed In : Society & Culture

Business Description

Trang web Nguhanhtuongsinh.com (Ngũ hành tương sinh) là website cung cấp tất cả thông tin về 5 mệnh ngũ hành. Ngũ hành bao gồm năm yếu tố cơ bản: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, và Thổ. Chúng được xem như là năm nguyên tố tạo nên vũ trụ. Kim đại diện cho kim loại, Mộc đại diện cho cây cỏ, Thuỷ đại diện cho nước, Hoả đại diện cho lửa, và Thổ đại diện cho đất. Những yếu tố này có mối liên hệ mật thiết với nhau và đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết hoạt động của trái đất và sự phát triển của con người.
Mộc: Đại diện cho cây cỏ, cây cối, sự sinh sôi và sự mạnh mẽ. Mộc thường được biểu thị bằng màu xanh.
Hoả: Đại diện cho lửa, nhiệt độ, sự nhiệt tình và đam mê. Hoả thường được biểu thị bằng màu đỏ.
Thổ: Đại diện cho đất đai, sự ổn định và sự định hình. Thổ thường được biểu thị bằng màu vàng hoặc nâu.
Kim: Đại diện cho kim loại, sự sáng sủa và cứng rắn. Kim thường được biểu thị bằng màu trắng hoặc bạc.
Thủy: Đại diện cho nước, sự dẻo dai và sự thay đổi. Thủy thường được biểu thị bằng màu đen hoặc màu xanh đậm.

No Review.

Please login / register to add your review.